Sobre La Se[c]ta Mahometana

Sinopsis del libro

Descargar el libro libro Sobre La Se[c]ta Mahometana

Tradicionalment atribuïda a Pere Pasqual, bisbe de Jaén entre 1296 i 1300, aquesta obra va ser probablement composta per un autor anònim en la segona meitat del segle XIV amb la finalitat de subministrar als homes dEsglésia arguments per a la predicació a musulmans i cristians. En aquest sentit, constitueix un bon exponent del coneixement de lAlcorà i de la tradició musulmana en la Hispània medieval, però també subministra informació rellevant sobre la difusió dalguns importants escrits dominicans de la segona meitat del segle XIII, tant dorientació polemística com de caràcter hagiogràfic. La nova edició del tractat que ací es presenta ofereix novetats tant en lestabliment del text com en la identificació de fonts i ve precedida per un estudi en el que es proposa una nova hipòtesi sobre la seua datació i autoria.

Ficha del Libro

  • Número de páginas: 298
  • Autor: Pedro Pascual
  • Tamaño: 1.80 - 2.38 MB
  • Descargas: 485

Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te indicamos una lista de fuentes de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.7

80 valoraciones en total