Sam Shepard: El Teatro Contra Sí Mismo

Sinopsis del libro

Descargar el libro libro Sam Shepard: El Teatro Contra Sí Mismo

A més de ser enfant terrible de la cultura nord-americana, Sam Shepard (1943) és un dramaturg, autor dalgunes de les obres més influents de la història recent del teatre nord-americà. Totes elles contenen una vocació experimental, que es concreta en un llenguatge rítmic i hipnòtic, uns personatges impredictibles, un argument amb rumbs insospitats i una escenografia allunyada del realisme convencional. Aquesta obra és la primera editada l nostre país sobre el dramaturg, i en ella sexploren els antecedents de la seua producció, sesbossen les exigències que aquesta planteja als actors i a lespectador, i sanalitzen els seus títols més importants per entendre labast i les limitacions ideològiques dun teatre que ha sabut revitalitzar els valors més arrelats de limaginari nord-americà.

Ficha del Libro

Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes obtener una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de opciones de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.1

96 valoraciones en total