Del Paradís A La Nació

Sinopsis del libro

Descargar el libro libro Del Paradís A La Nació

Aquesta obra estudia la representació de les muntanyes de Catalunya durant els segles XV-XX, prenent com a punt de partida la Teoria de la Mediança proposada per Augustin Berque. Temàticament es divideix en dos grans blocs. En el primer dells es tracta la imatge de les muntanyes durant ledat moderna, quan aquestes generalment eren ignorades o temudes. En la segona part es planteja la nova imatge que a partir de ledat contemporània varen anar adquirint aquestes realitats geogràfiques, sobretot a la llum del fet regionalista català. Lestudi posa el seu èmfasi en les relacions paisatgístiques que es puguin extreure de les representacions de la muntanya, perquè considera que el canvi més important en la història ecosimbòlica de la muntanya a Catalunya es lliga a la seva representació en tant que paisatge. Entre ledat mitjana i el segle XX, la muntanya a Catalunya ha viscut un canvi espectacular pel que fa a la seva representació. De ser un lloc horrorós i vinculat al sagrat ha passat a convertir-se en un paisatge sublim compost per alguns indrets on es poden trobar els trets més essencials de la nacionalitat catalana. Aquest procés va començar a Montserrat i va ser continuat per altres massissos.

Ficha del Libro

Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de fuentes de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.3

69 valoraciones en total