Asedios Al Caimán Letrado: Literatura Y Poder En La Revolución Cubana

Sinopsis del libro

Descargar el libro libro Asedios Al Caimán Letrado: Literatura Y Poder En La Revolución Cubana

Publikace předkládá analýzu různých podob kubánské revoluční literatury od roku 1959 až do současnosti. Příspěvky autorů z různých zemí nabízejí rozmanité přístupy k významným tématům současné literatury, zejména vztahům mezi literaturou a mocí. Je sledována interakce literárního světa a kubánských politických i mocenských institucí, jejíž znalost je nezbytná pro pochopení vlivu politických a historických událostí na proměnu kubánské revoluční literatury. S ohledem na tento úhel pohledu je pak velmi přínosná úvodní část práce, která je věnována propagandě v médiích ještě před rokem 1959.

Ficha del Libro

Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes conseguir una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te indicamos un listado de opciones de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.4

57 valoraciones en total